Glimtar ur teaterns arkiv

Åbo Svenska Teater hyllar Finlands 100 självständiga år genom att varje dag publicera en arkivpärla från teaterns lilla begränsade arkiv. Fotoarkivet är rätt så begränsat, speciellt vad gäller 1920- och 1930-talen. Då har vi kombinerat text om en intressant händelse eller kuriosa med ett foto som visar något annat från det året. Vad har hänt på Åbo Svenska Teater under Finlands 100 självständiga år?

Den 29.8 är det 100 dagar kvar till Finlands 100-årsdag och vi publicerar en arkivglimt varje dag på vår webbplats och som ett led i vårt samarbete med Åbo Underrättelser kan man även via ÅUs webbplats komma till teaterns Finland100 webbserie. Det blir allt som allt hundra avsnitt, välkomna med :)

Om man vill förkovra sig i händelser, personer, årtal och detaljer kan man hitta mera material t ex på Teatermuseet i Helsingfors och Handskrifts- och bildenheten vid Åbo Akademis bibliotek. Källhänvisningar, litteratur och bilder som använts till den här webbserien finns uppräknade på en lista nedan.

Klicka på bilderna för att förstora dem.

Glimt från år 1968

 

 

 

De som jobbat med att förverkliga serien är: Sabine Zinck, Wilhelmina Sirén, Anna Nylund, Anna Ehrström, Maria Olin, Maria Weckman och Pette Rissanen. 

 

Tidigare år 

1917 1918 1919 1920
1921 1922 1923 1924
1925 1926 1927 1928
1929 1930 1931 1932
1933 1934 1935 1936
1937 1938 1939 1940
1941 1942 1943 1944
1945 1946 1947 1948
1949 1950 1951 1952
1953 1954 1955 1956
1957 1958 1959 1960
1961 1962 1963 1964
 
1965 1966 1967  
       

 

Källförteckning

1917: Åbo Teaterhus 150 år (1989), s.74-75.
1918: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 67, 74, 90
1919: Åbo Svenska Teater Repertoar Teaterchefer Konstnärlig personal 1919-1965 förtecknade av Svea Wiitanen (1966) och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 90
1920: Åbo Teaterhus 150 år 1989 s. 76, Svensk Teater i Finland II (1947) s, 67, geneanet.org och Wikipedia.
1921: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 75,  Teaterminnen I av Thure Wahlroos (1968) s. 13 https://sv.wikipedia.org/wiki/Ernst_AhlbomWikipedia
1922: Svensk Teater i Finland II (1947) s. 55-56
1923: Uppslagsverket Finland: 1 AAL-FIL (2003)
1924: Teaterns personal.
1925: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.95 3a-b.
1926: Åbo Teaterhus 150 år 1989) s.76, Åbo Svenska Teater Repertoar Teaterchefer Konstnärlig personal 1919-1965 Förtecknade av Svea Wiitanen (1966) s. 91 och Tjugofem år senare (1989) s. 9.
1927: Teatteria Turussa 1940-luvulta 1970-luvulle (2006) s. 16).
1928: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.75, 77.
1929: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.76, Svensk Teater i Finland II (1947) s.199.
1930: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.93.
1931: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s.82 och Svensk Teater i Finland II (1947) s. 71), Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 60.
1932: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 60-62 och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 45 bildtext 27, https://ast2.webbhuset.fi/sv/om/historia/ avsnittet om järnridån.
1933: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s, 78 , bild s. 108,  Svensk teater i Finland II (1947) s. 76.
1934: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 62 och Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 46 bildtext 28.
1935:  Åbo Teaterhus 150 år (1989) s.77-78.
1936: Åbo Teaterhus aktiebolag 1836-1936 s. 62 och Åbo Teaterhus 150
är (1989) s. 46 bildtext 28, Svensk Teater i Finland II 1947 s. 77-78
1937: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 70
1938: Åbo Teaterhus 150 år 1989 s. 90, Uppslagsverket Finland: 5 (2007)
1939: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 78-79
1940: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80 och Åbo Svenska teater
1941: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80
1942: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 81Svensk Teater i Finland II 1947 s. 81
1943: Ture Wahlroos Teaterminnen II (1970) s. 97-100
1944: Svensk Teater i Finland II 1947 s. 80-81
1945: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s. 64 och Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 78-81.
1946: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 104.
1947: Åbo Teaterhus 150 år s.82, Åbo Svenska Teatersförening rf:s verksamhetsberättelse 1991, Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.88.
1948: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.69
1949: Berättelse över Åbo Svenska Teaterförening r.f:s verksamhet 1949-50 s. 5
1950: Berättelse över Åbo Svenska Teaterförening r.f:s verksamhet 1949-50 s. 5
1951: Dagny Stenius 40-årsjubileum 14.11.2017 programblad. Tidningsurklipp eventuellt Turun Sanomat 1950.
1952: https://sv.wikipedia.org/wiki/Rurik_Ekroos
1953: Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s.10-11, 76-77)
1954: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 102
1955: Klippbok 1950-talet med annonser och notiser från ÅU 1955-1956, 1958 s.57, Åbo Svenska Teater repertoar, teaterchefer, konstnärlig personal 1919-1965 s. 78, Thure Wahlroos teaterminnen II (1966) s. 26
1956: Brev i teaterns arkiv.
1957:Thure Wahlroos teaterminnen II (1966) s. 25.
1958: Artikel i tidningen HYMY (nummer 12 år 2002).
1959: Teaterns personal och materialet för guidade rundvandringar.
1960: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, http://www.blf.fi/artikel.php?id=1139 och Teatteri Turussa (2006) s. 229.
1961: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82 och Teatteria Turussa (2006) s. 153-154.
1962: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, Teatteria Turussa (2006) s. 154.
1963: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 82, Teatteria Turussa s. 223.
1964: Teaterns material för historiska rundvandringar.
1965: Åbo Teaterhus 150 år (2014) s. 96.
1966: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 84, Teatteria Turussa (2006) s.81.
1967: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s 5.
1968: Åbo Teaterhus 150 år (1989) s. 84.

Bildförteckning

1917: Foto av teaterhuset 2014, taget av Pette Rissanen.
1918: Foto av teaterhuset 2017, taget av Maria Weckman
1919: Daniel Hjort. Tyvärr finns inga foton i teaterns arkiv från uppsättningen 1919 men bilden från 1937 (premiär 19.3.1938). Sorgespel av J.J. Wecksell, regi Gunnar Berg.På bilden Birgitta Hansson och Sven Magnuson. Fotograf okänd.
1920:Bild på Dagny Stenius från spelåret 1929-30 i pjäsen En provisorisk äkta man, premiär 1.11.1929. På bilden Holger Löwenadler och Dagny Stenius. Fotograf okänd.
1921: Pjäsen Antonssons av Einar Holmberg. Fr v Ernst Ahlbom, Sonja Looft och Dagny Stenius, premiär 25.11.1921. Fotograf okänd.
1922: Bild från pjäsen Kusinen från Batavia som spelades år 1922, Pjäsen var en operett av Herman Haller och Rideamus och hade premiär 17.3.1922. Fotograf okänd.
1923: Från spelåret 1922-23, pjäsen Sällskap där man har tråkigt, en komedi av Eduard Pailleron. Premiär var år 29.11.1922 (samma dag firades Alma Berglunds 30-års jubileum). Fotograf okänd.
1924: Scenbild ur pjäsen Skuggorna, som hade premiär 14.1.1927 med regi av Oscar Tengström. Foto Alppila/ÅSTarkiv
1925: foto på en räkning för maskinmästare, 7 scenarbetare och städning för ”Lilla helgonet” 19. Januari 1925. Foto Maria Weckman.
1926: foto av teaterchef Oscar Tengström invid målade porträtt på dito.
1927: spelåret 1926-27 spelades Jean Sarments pjäs ”Skuggorna”, premiär 14.1.1927.
på fotot Alma Berglund och Oscar Tengström. Foto Alppila/ÅSTarkiv.
1928: ur Markisinnan, komedi av Noel Coward, med premiär 21.11.1928. 
1929: Tiggaroperan av Bertolt Brecht och Kurt Weill, regi Oscar Tengström, premiär 11.12.1929. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1930: Flärd och flirt, en komedi av Gertrude E Jennings  i regi av Oscar Tengström med premiär 10.11.1930. På bilden ses Alma Berglund, Brita Öberg, Elsie Juslin och Dagny Stenius?. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1931: Leendets land, operett av Ludwig Herzero regisserad av Rafael Stenius. Premiär 7.10.1931. På bilden Inga Wahlroos, Ulla Björkman, Knut Törne, Doris Essen och Edith Johansson-Sandgren. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1932: Bild av järnridåns maskineri från uppe på scenen. Foto av Maria Weckman.
1933: Bild ur pjäsen Kärlek vid andra ögonkastet, ett lustspel av Miles Malleson. Premiär 26.12.1933, regi av Oscar Tengström. På bilden fr v Leo Golowin och Sven Relander. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1934: Bordet och blåa stolen nutid. Foto av Maria Weckman.
1935: Bild ur Anna Ringars, ett skådespel av Jarl Hemmer i regi av Oscar Tengström. Premiär 6.11.1935. På bilden Ella Eronen-Wilhelms och Åke Svensson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1936: Bild ur Kung Kristian II, ett skådespel av Adolf Paul, musik av Jean Sibelius och i regi av Oscar Tengström. Premiär 8.12.1935 (Jean Sibelius 70-årsdag). På bilden Ingeborg Larsson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1937: Porträttet på Alma Berglund finns i teaterhuset än idag, målningen hänger på väggen i den högra trappan som leder till första balkong. Konstnären heter Willy Baer. Foto av Maria Weckman.
1938: Bild ur Daniel Hjort, ett sorgespel av J.J. Wecksell i regi av Gunnar Berg. Premiär 19.3.1938. På bilden fr v Edith Lamroth, Helmer Winell, Birgitta Hansson, Nils Dahlgren och Brita Öberg-Golowin. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1939: Bild ur Så tuktas en argbigga, en festföreställning iom 100-års jubileet 21.1.1939. Premiär 21.1.1939. På bilden Brita Öberg-Golowin och Sven Magnusson. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1940: Bild ur Livet på landet, komedi av Flemming Lynge efter Fritz Reuters roman i regi av Åke Svensson. Premiär 26.12.1940. På bilden fr v Britt Holmgren, Asta Nyström, Åkes Svensson och Rurik Ekroos. Foto Gustaf Welin/ÅSTarkiv.
1941: Bild ur pjäsen Dulcie. Premiär 28.9.1941. På bilden fr v Helmer Winell, Asta Nyström, okänd och Åke Svensson. Foto Paldan/ÅSTarkiv.
1942: Bild ur pjäsen Ringen du gav mig, ett lustspel av Oscar Rydqvist med regi av Åke Svensson. Premiär 1.4.1942. Foto Paldan/ÅSTarkiv.
1943: Pjäsen Allt för firman eller Hm, sade greven..., ett revylustspel av Karl de Mumma (Erik Zetterström) med Finlandsversion av Tewe (pseud. för Thure Wahlroos).Pjäsen regisserades av Leo Golowin och hade premiär 7.5.1943. Från vänster ses ?, Ulf Johansson, Kisse Jäderholm, Leo Golowin, Asta Nyström. Foto Paldan/ÅSTarkiv
1944: Bild på Ritva Aro från spelåret 1932-33 och operetten Mariza. (Leendets land spelades också det spelåret, med premiär 27.1.33) Fotograf okänd.
1945: Foto ur Drottning Christina av August Strindberg. Regi av Leo Golowin, premiär 27.1.1945. Fotograf okänd.
1946: Foto ur Måsen av Anton Tjechov. Regi och dekor Björn Landström. På bilden ses Bengt Sundmark, Åke Svensson, Gunnar Swahn och Dagny Stenius.Pjäsen hade premiär 28.2.1946. Fotograf okänd.
1947: På bilden ses Birgit Strandberg och Lisa Bergström i Lång dags färd mot natt. Ralf Långbacka regisserade pjäsen som hade premiär 15.3.1963. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1948: Bild ur Lilla Rödluvan, i regi av Åke Svensson med premiär 27.12.1948. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1949: Bild ur Mona Lisas leende, ett skådespel av Aldous Huxley med regi av Rurik Ekroos och premiär 25.3.1949. På bilden ses Inger Stenius, Åke Svensson och Edvin Granell. Fotograf okänd.
1950: Bild ur Prosit Luna, en revy av Edvin Granell och Gunnar Clément i regi av Edvin Granell. Premiären skedde 20.1.1950. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1951: Bild ur pjäsen Höfeber av Noel Coward i regi av Staffan Aspelin. Premiären var den  14.11.1951, på Dagny Stenius 40-års-jubileum. Från vänster ses Maud Jensen, Dagny Stenius och Rurik Remer. Foto AHTI/ÅSTarkiv.
1952: Text bakom fotot: På onsdagen var det spelöppning på Åbo Svenska Teater och samma dag började repetitionerna. Här står teaterchefen Rurik Ekroos med tre av teaterns fyra nyförvärv, fr v Marianne Wasastjerna, Karl Lindblad och Stina Svensson. Spelårsöppning 1952. Fotograf okänd.
1953: Bild ur Hustruleken,en komedi i tre akter av Louis Verneuil. Premiär 26.12.1953, regi Rurik Ekroos. Från vänster ses Helmer Winell, Lisa Bergström och Edvin Granell.  Foto E. Ahti/ÅSTarkiv.
1954: Bild av en handmålad affisch av Maja Gadd för pjäsen Johan Ulfstjerna. Foto Maria Olin.
1955: Bild ur Hjälten på den gröna ön, ett skådespel av John M Synge i regi av Staffan Aspelin. Premiär skedde den 30.3.1955 och på bilden ses Sven Nilsson och Stina Svensson. Foto Maria Olin.
1956: Foto av skissen och masken på dörren av Maria Weckman.
1957: Foto av Edvin Granell, fotograf okänd.
1958: Foto av teaterhuset är 1957. Fotograf okänd.
1959: Bild av en handmålad affisch av Maja Gadd på Lilla Teaterns gästspel spelåret 1959-60 (13.1.1960 kl.19:30) med Shimon Wincelbergs pjäs KATAKI. I rollerna sågs Lasse Pöysti och Heimo Lepistö, regin stod Vivica Bandler för och Wolle Weiner gjorde dekoren. Foto Anna Ehrström.
1960: Bild av teaterchef Ralf Långbacka, fotograf okänd
1961: Bild ur Irma la Douce, från vänster ses Nils Brandt, Siw Malmqvist och Helmer Winell. Fotograf okänd.
1962: Bild ur Änglar på Broadway, på bilden ses Tamara Lund och Gösta Bredefelt. Fotograf okänd.
1963: Foto av Sara Strengell. Fotograf okänd.
1964: Foto av president Kekkonen med hustru i presidentlogen. Fotograf okänd.
1965: Söndag i New York av Norman Krasna. På bilden Christina Indrenius-Zalewski och Ulf Törnroth. Regi av Hans Polster, premiären skedde12.5.1965. Fotograf okänd.
1966: Foto ur Rannsakningen/Tutkimus av Peter Weiss. Foto Peter Slotte/ÅSTarkiv,
1967: Foto av salongen år 1966. Fotograf okänd.
1968: Pirkko Mannola och Leif Wager i ”En flicka i soppan”. Foto ÅST/Peter Slotte.