Info

Hela 178 år av verksamhet i Finlands äldsta teaterhus har glatt generationer av teaterbesökare - kom med och stöd verksamheten för kommande generationer!

 

Teaterföreningen

Åbo Svenska Teater upprätthålls av en teaterförening, Åbo Svenska Teaterförening r.f, där vem som helst kan bli medlem. Du kan även donera ett medlemskap i present till någon du tycker om

Medlemsavgiften för privatpersoner är 20 € i året. För medlemsavgiften får du

- förhandsuppgifter om repertoaren per post och/eller e-post
- förmånliga erbjudanden per e-post
- rabatt på biljettens normalpris (teaterns egna produktioner)
- programbladet gratis när du hämtar dina biljetter
- inbjudan till trivsamma medlemsträffar och -supéer
- förtur vid bokning av biljetter till populära gästspel och föreställningar
Om du vill bli medlem, vänligen kontakta teaterns biljettkassa eller regionproducent Jan Lindroos. Du kan också betala in medlemsavgiften 20 € på teaterns konto Nordea FI89 2264 1800 1287 09. Glöm inte namn, e-post och postadress!

Regionproducent Jan Lindroos
telefon (02) 277 7375, jan.lindroos(a)abosvenskateater.fi

 

Teaterfonden

Vill du understöda Åbo Svenska Teater?
Teatern har öppnat en fond. Avsikten med den är att vem som helst, medlem eller inte medlem, förening, stiftelse och företag kan betala ett frivilligt bidrag teatern. Kontonumret är Nordea 226418-128709. Fondens avkastning kommer att användas för teaterns verksamhet. Tack för ditt understöd!

 

Styrelsen år 2017


Ordförande: Michael Lindholm

Styrelsemedlemmar: Berg Ann-Helen, Gardberg Emilie, Granberg, Gunilla, Helenius Anders, Nordell Martin (ny), Westerby Sixten

Artistföreningens representanter: Ahlqvist Peter och Wahlforss Jerry

TEME-anslutna anställdas representant: Fagerström Anette

Föredragande: teaterchef Jukka Aaltonen och administrativ chef Tina Grabber

GåvomedlemsskapDonera ett medlemskap i teaterföreningen! Ettårigt medlemskap 20 euro. Läs mera om medlemsförmånerna här bredvid.

Kontakta biljettkassan eller Jan Lindroos: jan.lindroos(at)abosvenskateater.fi 02-277 7375 för mera information